Б І О Г Р А Ф І Ч Н А   Д О В І Д К А

_________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

Місце роботи ____________________________________________________

Посада __________________________________________________________

Число, місяць і рік народження______________________________________

Громадянство ____________________________________________________

Місце проживання ________________________________________________

Контактний номер телефону ________________________________________

Електронна пошта _________________________________________________

«___» ____________ 2020р.                                              ____________________

 

Версія для людей з вадами зору

uknlendepl

Оголошення