Українська мова Polski  Белорусский Русский
England Deutschland  française Japan
lityn-selrada.com.ua


 

Створення та розробка сайтів в Літині

 

Вплив на середовище PDF 

 

ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ.

Літинська селищна рада,  адреса: 22300, Вінницька  область, смт. Літин, вул.. Леніна, 32., планує провести будівництво очисних споруд та зовнішніх мереж  каналізації для частини смт. Літин, Вінницької області.

Вплив на земельні ресурси та надра. Проектом передбачено виконання земляних робіт при закладці фундаментів та котлованів з максималь­ним використанням земляних мас (виїмок і насипів). Вплив характеризується, в основному, як механічний і супроводжується переміщенням розкривних порід у тимчасові відвали, руйнацією ґрунтового покриву.  Після закінчення будівництва вплив на ґрунтове середовище проявлятиметься в незначному ущільненні грунту під підошвою фундаменту.

Вплив на водне середовище: Джерелом водопостачання є арт свердловини. На даний час стічні води відводяться у вигрібні ями з подальшим вивозом на поля фільтрації.Відповідно до вихідних даних наданих замовником кількість стічних вод складає 380,52 м3/добу. Улаштування очисних споруд по технології “Biotal”, згідно  проектним рішенням передбачає скид очищених та знезаражених стоків в р. Згар (ТУ № 144 від 13.11.2014р.). Згідно проведених розрахунків розбавлення в водотоці та встановлення гранично допустимих скидів, в контрольному створі досягається якість води водотоку, яка відповідає ГДК для водойм культурно-побутового значення. Вплив на водне середовище в межах нормативних показників.

Вплив на повітряне середовище: На площадці очисних споруд організованим джерелом викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря будуть дві  вентиляційні труби від установок очистки стічних вод по технології «BIOTAL» та труба від дизельного генератору. Сумарний показники викидів ЗР= 0,11т/рік. Концентрація викидів забруднюючих речовин нижче ГДК н.м.. Аналізуючи результат розрахунку розсіювання викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря та керуючись ДСП 201-97, дає можливість зробити висновок, що ступінь небезпечності забруднення атмосферного повітря - безпечний з кратністю перевищення часток ГДК менше 1, відсоток перевищення 0.

Вплив на соціальне та техногенне середовище: Ділянка улаштування очисних споруд не є пам'яткою архітектури, історії та культури; не відносяться до природно - заповідного фонду.  Вплив на техногенне середовище  відсутній.

Очисні споруди не будуть негативно впливати на здоров׳я дітей, оскільки не перевищують рівнів ГДК забруднюючих речовин в атмосферному повітрі, ГДК для водотоку та акустичного навантаження. Аналіз розрахунків ризику планової діяльності на природне середовище, а також на здоров’я населення дає змогу зробити висновок, діяльність об'єкту  є прийнятною.

Вплив на рослинний та тваринний світ

В районі запланованої діяльності зникаючих та рідких рослин, шляхів міграції птахів та тварин не виявлено. В зоні впливу об'єкту, об'єктів  природно заповідного фонду і територій перспективних до заповідання — немає.Розміщення очисних споруд передбачається на земельній ділянці зарослій чагарниками. Вплив на флору полягає в знищенні частини трав'яної рослинності та самосіву чагарників 26шт, що попадає в межі проектування.  Згідно проектних рішень проводиться озеленення шляхом засівання луговими травами та висадженням кущів спіреї 11 шт., що становить 10,70% озеленення.Вплив проектованих заходів на тваринний світ незначний й обмежується в основному факторами занепокоєння на період будівництва й монтажу.

Тому спеціальні заходи по охороні тваринного світу і гідробіонту не передбачаються.

Залишкові явища:

Викиди забруднюючих речовин, т/рік

Азоту діоксид -

0,018324

Аміак -

0,001546

Сірководень -

0,0001306

Вуглецю оксид -

0,04846

Метан -

0,06222

Метилмеркаптан(газ) -

0,000000224

Етантіол(етилмеркаптан) -

0,0000001

Оксид азоту

0,0002

Сажа

0,0046

Сірчаний ангідрид

0,0051

Бенз(а)пірен

0,0000004

НМЛОС

0,0037

Вуглекислий газ

3,7342

Скиди забруднюючих речовин, т/рік

Завислі речовини

2,19

Мінералізація

83,22

Сульфати*

14,60

Хлориди*

9,49

Аміак

0,29

Нітрити

0,48

Нітрати

6,57

Фосфати

0,51

БПК5

2,19

ХПК

11,68

Залізо загальне

0,044

Відходи, т/рік

Тверді побутові відходи -

4,36

Надлишковий мул -

3646

Пісок

24,82

Відпрацьовані акумулятори

0,01

Обтиральний матеріал

0,0075

Відпрацьовані оливи і мастила

0,0084

Масляні фільтри

0,0005

Рекомендації щодо поводження з відходами:

Відходи від дизельного генератору відносяться до 1- 2 класу небезпеки.  Після введення об’єкту в експлуатацію замовник зобов’язаний укласти договір про утилізацію небезпечних відходів із підприємством, що спеціалізується на знищенні промислових відходів. У Вінницькій  області має дозвіл на даний вид робіт: ПП "ЮРЕКО"  21007, м. Вінниця, вул. Некрасова, буд. 25, оф. 210.

Надлишковий мул буде відводитись на дегідраторну установку для зневоднення, та помірі накопичення утилізовуватися в якості міндобрива (при умові відповідності показникам, які висуваються до мінеральних добрив та  задовільних результатів дослідження на хім… та бак.. показники).

Пісок, який осів в приймальній ємності буде відкачуватися на піскову площадку та помірі накопичення може використовуватися в якості інертного матеріалу для підсипки доріг, пересипання з ТПВ на полігоні ТПВ тощо.

Плата за забруднення навколишнього середовища на період експлуатації становить  5407,42грн.

Перелік охоронних та захисних заходів , що гарантують експлуатацію об’єкта згідно природоохоронними нормами тa правилами:

- безаварійна експлуатація обладнання та утримання в належному стані територію очисних споруд.

- складування та своєчасна утилізація відходів.

- контроль за забрудненням атмосферного повітря на межі СЗЗ.

- контроль за якістю стічних вод на вході та на виході очисних споруд;

- впровадження системи управління охорони навколишнього природного середовища, тобто розроблення системи  направлених на охорону навколишнього середовища від забруднення.

Участь громадськості в розробці проекту: Відповідно до ДБН А.2.2-1-2003 громадськість була проінформована про будівництво очисних споруд з використанням технологіїї “BIOTAL”шляхом публікації в засобах масової інформації заяви про наміри газета «Літинський вісник» від 04.12.14р, та 23 січня 2015 р. були проведені громадські слухання.

Пропозиції щодо проектування очисних споруд від громади смт. Літин прийняті до уваги.  Негативних зауважать по проекту висловлено не було.

 

 
Візитівка Літина

 

кадастрова карта україни

 

 

Презентація будівництва очисних споруд "BIOTAL"

Детальніше...

 

Запит на інформацію

 

Новини Літина

 

 

 

 

Подільський народний університет Культури